OCAJP 7/8 #3 – packages, import

Paket adları dəyişən adlarındakı kimi qaydalara əsasən adlandırıla bilər. Import zamanı əgər * işlənibsə, məsələn – import java.util.* – bu zaman util paketindəki (qovluğundakı) bütün class-lar import edilmiş olacaq, ancaq class instance fields, metodları və …

OCAJP 7/8 #1

Java faylın içində faylın adı ilə eyni olmayan non-public class-lar və interfeyslər ola bilər. Kompilyasiya zamanı .class fayllar faylın adı deyil, daxilindəki class adları ilə adlanacaq. Java faylın içində bir neçə class varsa, bunlardan yalnız …