OCAJP 7/8 #3 – packages, import

Baxış sayı: 866 Paket adları dəyişən adlarındakı kimi qaydalara əsasən adlandırıla bilər. Import zamanı əgər * işlənibsə, məsələn – import java.util.* – bu zaman util paketindəki (qovluğundakı) bütün class-lar import edilmiş olacaq, ancaq class instance …